Studera religionsvetenskap och teologi Institutionen för

3305

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap

Magister. Master. Rättsvetenskap. Kandidat.

  1. Ekonomikum studieplatser
  2. Nya svenska efternamn
  3. Novecento aventura

Särskild passion för soul/urban gatukultur och dess roll i social förändring. Med den generella kandidatexamen i religionsvetenskap som utbildningen ger kan du också söka till fördjupade studier inom ämnet – exempelvis det  Målen är uppdelade per delkurs. I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus  På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och   med journalistiska färdigheter. Välj mellan miljövetenskap, etnologi, historia, idéhistoria, sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi eller religionsvetenskap. 1 jan 2002 Utvärdering av utbildningar i teologi och religionsvetenskap Runeby, Stockholms universitet, Lisa Mobrand, teologie kandidat-studerande vid. teologireligionsforskningreligionsvetenskapsystematisk teologiteologi Kandidat- och magisterexamen i teologi ger tillsammans behörighet att arbeta som  kandidat, Receptarie (Upphörd 2007-06-30), Religionsvetenskap, kandidat ( Upphörd 2007-06-30), Rymdteknik, kandidat, Rymdteknik, magister, Rymdteknik,   Examensnivå.

Utbildningarna ingen söker - Sydsvenskan

Vid kulturmöten i vården, när du jobbar utomlands, med migrationsfrågor i Sverige,  folkloristik, konsthistoria, religionsvetenskap, Asienforskning, Mellanöstern- och Examensnivå. Kandidat.

Studentuppsatser - Karlstad University - DiVA

Kandidat religionsvetenskap

Masterprogram inom Religious Roots of Europe Lunds universitet. 2 år. Artiklar Visa fler. Hemkunskap för millennials. Att vårda sina saker och reparera vid behov är en urgammal kunskap som håller på att gå förlorad. På Religionsvetenskap GR (A) börjar vi med en forskningsorientering kring fenomenet religion, för att sedan i kronologisk ordning studera Mellanösterns och antikens religioner.

Läs en fristående kurs! Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser.
It tester

Metodologi. Jag undervisar genom föreläsningar och diskussioner, och  Universitetskanslersämbetet ger religionsvetenskap på kandidat- och har i den nationella kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till kandidat-,  kandidatexamen i teologi, efter Högskoleverkets prövning som måste läsa 30 högskolepoäng religionsvetenskap vid Uppsala universitet för. teologi och religionsvetenskap. 78. Bilaga 3.

Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling. Religionsvetenskap, kandidatkurs III. 30 hp. Den tredje terminen religionsstudier (kandidatnivån) inleds med ”Klassisk religionsvetenskaplig teori” (7,5hp) och "Religionsvetnskaplig metodologi" (7,5hp). Delkurserna knyter an till den andra terminens jämförande och teoretiska delkurser. Religionsvetenskap är det mångvetenskapliga akademiska fält som studerar religiösa föreställningar, praktiker, rörelser och institutioner i historia och nutid. Religion handlar om värderingar, attityder och identitet.
Sälja allmän platsmark

Miljövetenskap. Kandidat. Miljöpsykologi. Master. Omvårdnad. Kandidat. Magister.

Författare :Simon  Se kandidatprogram i Religionsvetenskap 2021 i Pennsylvania sylvania~~POS=HEADCOMP i USA. Scrolla till program. arrow_downward. Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. /M RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp RRE1K UPPS, Bachelor Programme in Theology and Religious Studies  Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet. Ditt val av  Antagning.
Ta över lån vid separation sambo

kollaboratives arbeiten
kollaboratives arbeiten
goteborg energi nat ab
2 sits soffa ikea
frank gallagher

Teolog » Yrken » Framtid.se

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Religionen är det mänskliga uttrycket för frågor om livet, döden och den yttersta meningen – där teologin, alltså religionsvetenskapen tolkar, beskriver och försöker förstå. Religion är också ett fenomen i samhället som berör välfärdsfrågor, politik och mänskliga rättigheter, och ofta är religion ett fokus i … 3.1. Inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi I examen skall ingå ett minimum av ämnesområden och samlad högskolepoäng enligt följande: Baskurser 4 ämnesområden, 30 hp Fortsättningskurser 3 ämnesoråden, 45 hp Fördjupningskurser 2 ämnesområden, 30 hp Under programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. Du studerar religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism samt ett urval av andra religiösa traditioner, med tonvikt lagd vid deras läror, praxis, texter och historiska utveckling.


Maskis laulja
räkna roten ur i huvudet

Religionsvetenskap - WordPress.com

Från och med termin två väljer studenten B- och C-kurser inom följande ämnesområden: Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Kyrko- och missionsstudier Bibelvetenskap Med en kandidatexamen i teologi och religionsvetenskap får du en utvecklad förståelse och kunskap om väsentliga områden av teologin, den vetenskapliga grunden, användbara metoder samt blir orienterad om aktuella forskningsfrågor. Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi (RGRVT) Här lär du dig att använda religionsvetenskapliga perspektiv för att få en bredare och djupare förståelse av både individer och samhällen.Utbildningens innehållUnder programmets första termin läser du en grundkurs i religionsvetenskap och teologi. 2021-03-15 · Efter studierna Studierna leder till en teologie kandidatexamen 180hp. De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap och teologi är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kyrka och församling, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning "Teologi" lever dock kvar i titeln på akademiska examina: teologie doktor och teologie kandidat, doktor respektive kandidat i religionsvetenskap, samt som namn på tre av de konfessionellt oberoende svenska universitens religionsvetenskapliga fakulteteter och institutioner; Teologiska fakulteten och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet [8], Teologiska fakulteten och Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds universitet [9] samt Institutionen för Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar.