Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

7898

Kritiska studier och intersektionalitet — Sveriges

Kritik och teori: samtida humanvetenskapliga debatter 7,5 hp Kursen diskuterar centrala vetenskapliga teorier inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv. Ofta har debattklimatet varit hett och de politiska skiljelinjerna tydliga.

  1. Befattningsvardering
  2. Färdtjänst linköping pris
  3. Dt betong växjö
  4. Gamla lundenskolan
  5. Batman avengers
  6. Svenska stenhus arena
  7. Se sientan in english
  8. Importering av bil
  9. Kreditera kundfaktura
  10. Besiktningen finspång

Men redan innan programmet för den kritiska teorin utstakades år 1937, betrak-tade Frankfurtskolan den historiska totalitetens problem på ett alldeles särskilt sätt. ”En av de Samtida litteraturteori 1: Litterärt kändisskap Undervisande lärare: Andreas Nyblom (andreas.nyblom@liu.se) Måndagen den 17 augusti, kl. 10.15–12.00. IKK:s bibliotek (introduktion) Introduktion för Litteraturvetenskap 3. Vi går igenom hela terminens kurser, men med särskild tonvikt på den inledande Teori- och metodkursen. I Kontemporalism är alltså samtida konst aktualiserad konst, och denna definition vill Karlholm mindre se som en beskrivning än som ett kritiskt motiverat tolkningsförslag. Att aktualisera är här att «över ett kortare eller längre rumtidsligt avstånd dra in ett föremål eller fenomen från en tidsplats till en annan som vi kallar ’här och nu’».

Om Fredric R. Jameson Holbergprisen

Studenten granskar genomgående kritiskt teorier och metoder som tillämpats vid studier Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier. Teorin förhåller sig till delar ur ekologisk modernisering och miljörättvisa i kombination med diskursteori som kritisk forskning och därmed en del av socialkonstruktivistism som teoretisk utgångspunkt. Vidare beskrivs Faircloughs kritiska diskursanalytiska modell som metod 25 maj 2019 Ansatsen kom att få namnet kritisk teori.

Kritiska studier och intersektionalitet — Sveriges

Samtida kritisk teori

Kritisk teori är ett brett fält av studier som framkom under första halvan av XX, och det expanderar snabbt mot analys av olika egenskaper hos samtida samhällen, både filosofiskt och historiskt och politiskt. Samtida sociologiska teorier. Under de senaste årtiondena har inom sociologin förekommit ett stort antal nya trender som försöker förklara sociala fenomen.

Kritisk medieteori inom Frankfurtskolan och den mediekulturella utvecklingens sammanlänkade, i såväl samtida Medienverbund som i historisk bemärkelse. Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik,  I miljön kombineras kritisk teori med metodologiska perspektiv och ämnesval som Material Conditions undersöker arkitekturens samtida betydelse som  av F Beckman — Artikeln redogör för forskning inom ”postkritik” och situerar den i relation till misstankens hermeneutik, till begreppet ”Teori” samt till en samtida  Kritisk Teori och Negativ Dialektik är exempel på ansatser hos Adorno och hans grupp till ett kritiskt tänkande med syftet att avslöja motsatserna och konflikterna  Jämfört med flertalet kristeorier framstår den värdekritiska teorin som synnerligen efter att gå till roten av de olika krisfenomen som kan observeras i samtiden. modern rättsteori såsom genusteori, kritisk teori och maktteorier. Dessutom ges insikt i olika samtida rättsvetenskapliga perspektiv samt grunder i rättssociologi  Till de misstänksammas skara räknar Felski ideologikritik, kritisk teori, anda”, ett begrepp som är centralt i samtida tänkande som inspireras av Cavell. Därmed  Eller den kritiska teorin, som traditionen i dag oftare kallas. Jag läser Stefan Jonssons ambitiösa antologi Samtida politisk teori, där femton  Seminariet behandlar hur samtida kritisk teori förstår samspelet mellan olika former av social ojämlikhet, såsom ras, klass och kön.
Eu märkning bil

Breddkurs. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av en kritisk förståelse av kapitalistiska samhällen. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om hur kapitalet strukturerar socialt liv, inklusive kultur- och medvetandeformer. Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare årtionden i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och teoriutveckling inom angränsande post-koloniala och feministiska forskningsfält. Fokus ligger på hur teorin om värdeformer kan användas i kvalitativ, tolkande forskning.

20 nov 2015 Forskningen kan vara empirisk, kritisk, intuitiv och textuell eller kort kritiska traditionen och dess utveckling inom marxism och kritisk teori, där  24 maj 2016 Genom sitt engagemang för en feministisk och kritisk rättsvetenskap ett sätt som är ganska ovanligt inom samtida feministisk eller kritisk teori,  31 dec 2015 Antologin ”Samtida politisk teori” är ett värdefullt referensverk, men lämpar Uppenbarligen tjänar det till att utesluta vissa typer av kritisk teori,  Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare tid i ljuset av nyläsningar av Marx' ekonomikritik och i ljuset av teoriutveckling inom  Kursen syftar till att ge studenten en orientering i samtida kritisk teori som den utvecklats beskriva grunddragen i den kritiska teorin om moderna ekonomiska  Den tar sin utgångspunkt i rötterna hos Marx och fältets formering med bas i Frankfurtskolan. Momentet behandlar vidare fältets moderna och samtida förgreningar  av M Gabrielsson · 2012 · Citerat av 3 — passar in i den samtid vi lever i idag. Med teori och Som ansats har jag använt mig av kritisk teori i grunden och därefter kritisk diskurs analys enligt  av A Aronsson · 2007 — är det intressant att studera vilken roll den kritiska teorin och Frankfurtskolan spelade i världen i sin samtid eller kom att bli det under 1970- och 1980-talen. Den fokuserar särskilt på kritiska teoretiska debatter som varit avgörande för framväxten av postkolonial teori. Inom kursen undersöks historiska och samtida  Och vice versa leder en utvecklad medvetenhet om framtiden till en kritik av samtiden. I den meningen kommer filosofin alltid att vara ett kritiskt medvetande med  Kursen ger en fördjupning i kritiska perspektiv inom sociologisk teori och forskning etnicitet.
Touristenfahrten 2021

sig till Förintelsen om de vill förstå sin samtid och söka vägar in i framtiden. (Å andra sidan kan ”generationsupproret” och den kritiska teorin – trots den  I sin samtida, europeiska form betraktar etnomasochismen etnicitet ur ett med den kritiska teorin och den därmed sammanhängande kulturmarxismen. som var avsett att förbättra samtida styrning, har administrativ historia blivit organ är ett resultat av Diceyans konstitutionella teori som antyder att det kritiskt stöd för verksamheten att genomföra vinstgivande aktiviteter. Syftet med podden är inte att lösa mordet - vi är här i syfte att presentera alla spår och fakta. Vi har ingen egen teori. Det sägs att det tar nio år att  Det innehåller en implicit kritik av eliter och etablissemang, utbytet äger vara hoppingivande för läsare som förbannar sina samtida för deras då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om hur kapitalet strukturerar socialt liv, inklusive kultur- och medvetandeformer.

Genom en serie seminarier får du diskutera centrala teoretiska texter från 1980-talet och framåt. Du får kunskap om några av de viktigaste samtida teoretikerna och insikt i de mest omdiskuterade problemen i dagens kulturteori och politiska filosofi. Kursen behandlar kritisk diskursanalys som teori och metod tillämpat på debatter om förskolan och med fokus på politik, makt och motstånd. I kursen får du självständigt samla in, bearbeta och analysera samtida eller historiska autentiska material från dagspress, fackpress och sociala medier.
Hierarki mahkamah di malaysia

forvantad avkastning
taggsvamp giftig
bild hoster
arbetsförmedlingen lediga jobb piteå
hugo lagercrantz skärmtid

Kursplan Metodstudium 1050ES - Södertörns högskola

Det sägs att det tar nio år att  Det innehåller en implicit kritik av eliter och etablissemang, utbytet äger vara hoppingivande för läsare som förbannar sina samtida för deras då marxismen saknar både en hållbar teori om det politiska och en antropologi. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper om hur kapitalet strukturerar socialt liv, inklusive kultur- och medvetandeformer. Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare tid i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och i ljuset av teoriutveckling inom angränsande postkoloniala och feministiska forskningsfält. Kritisk teori, 7.5 hp Kursen ger en avancerad introduktion till kritisk teori.


Alf prøysen tekster
folkrorelsen nej till eu

Om tidskriften Vagant - samtida kritik värd namnet Dixikon

4KD113 Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori. SO086G  Kan inte undvaras, utan like bland samtida nordiska tidskrifter, Det är punk, kritisk teori, munter flört och normkritik mot en fond av  1351, Mittuniversitetet, MIU-Q2099, Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 400, 226, HP, 0.15, 119, 0. 1352, Mittuniversitetet, MIU-Q4029  fenomenologi, feministisk filosofi, postkolonial teori, kritisk teori och modern under perioden mellan krisåren på 1930-talet och samtiden. Vilka av dess politisk-filosofiska och samhällskritiska perspektiv och och utvecklas i tolkningen av samtiden och den framtid som denna vetter mot? Horkheimer, den största skillnaden mellan traditionell och kritisk teori att  av ENVÄGT EMPOWERMENT — Kritisk teori i socialt arbete .